Magnus René, VD och koncernchef och Johan Brandt, ekonomichef, lämnar Arcam

Magnus René, VD och koncernchef i Arcam AB (publ) (”Arcam” eller ”Bolaget”) och Bolagets ekonomichef och vice VD Johan Brandt har båda valt att säga upp sig från sina respektive anställningar i Bolaget. Magnus René har varit VD för Arcam sedan 2001 och Johan Brandt har varit ekonomichef för Bolaget sedan 2012. Magnus René har en uppsägningstid på 6 månader och är kvar i sin befattning tills en ny VD utsetts eller senast fram till 3 juni 2018. Johan Brandt har en uppsägningstid på 3 månader men är kvar i sin befattning tills en ny ekonomichef utsetts eller senast fram till 30 april 2018.

”Magnus har med energi och beslutsamhet byggt Arcam till ett av de ledande bolagen inom Additive Manufacturing. Han har tillsammans med medarbetare, kunder och partners runt om i världen utvecklat bolaget från en start-up till en global industri. Magnus har också fört bolaget in i en ny framtid, hos GE. Arcam är idag starkt positionerat för framtiden”,
säger Göran Malm, styrelsens ordförande, och fortsätter;
”Johan Brandt har som CFO och vvd byggt bolagets struktur och därmed gjort det möjligt för oss att växa och globalisera bolaget. Johan har med sitt ledarskap och sitt team skapat en förstklassig ledning av bolagets och dotterbolagens ekonomifunktioner”

”Det har varit fantastiskt att vara med att bygga Arcam under de senaste 16 åren. Bolaget är väl positionerat med ett fantastiskt team, världsledande produkter, starka ledningar på våra bolag och med en mycket stark kassa efter den nyligen avslutade nyemissionen. Med GE som ny stor ägare är det ett bra tillfälle för mig att gå vidare och för en ny VD att ta över och utveckla bolaget i den nya miljön”
säger Magnus René, VD och koncernchef.

För ytterligare information:
Magnus René, VD och koncernchef, Arcam AB
Telefon: +46 702 79 89 99 eller +1 781 266 6957
E-post: magnus.rene@arcam.com

Göran Malm, Styrelsens ordförande, Arcam AB
Telefon: +65 9632 0619
E-post: goran_malm@windswept-inc.com  

Denna information är sådan information som Arcam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017 kl. 18.00 CET.

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.
Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA. 

________________________________________________________________________________________

Arcam AB  • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com


Taggar:

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar