Arctic Gold AB (ARCT): Kautokeino kommun avvisar behandlingen av Arctic Golds planprogram

Kautokeino kommunstyrelse hade igår att behandla det förslag till planprogram som Arctic Gold arbetat fram. Kommunstyrelsen avvisade  dock, överraskande, ärendet i en omröstning. Nordreisa kommun däremot fastlade Arctic Golds planprogram den 24 april 2012. Enligt Arctic Gold så hade Kautokeino kommun att ta ställning till innehållet i det framlagda Planprogrammet. Kommunstyrelsen valde istället att göra det till en omröstning om gruvdrift eller renskötsel. Bolaget anser att sakfel har begåtts av kommunstyrelsen och arbetar nu på att få en prövning till stånd som stämmer överens med norsk lagstiftning. Enligt norska Plan og Byggloven har alla privata sökande rätt att få sitt ärende behandlat och fastlagt, vilket nu inte skett.

Kommunstyrelsen i Kautokeino avvisade igår Arctic Golds planprogram efter intensiva diskussioner mellan de regerande partierna och oppositionen. Röstningen utföll med siffrorna 8 för och 11 mot, efter att två personer från de regerande partierna röstat med oppositionen. Ledaren för Høyre partiet, Ellen Inga O Haetta, lyckades få frågan till att bli en omröstning för eller emot gruvdrift kontra ursprungsbefolkningen och renskötsel istället för det frågan gäller nämligen om planprogrammet var tillräckligt omfattande för att visa hur gruvdriften påverkar omgivningen.

Sakbehandlingen i Norge enligt Plan og Byggloven betyder att den som önskar starta en verksamhet lämnar ett förslag till Planprogram till kommunen. Förslaget går på remiss och kompletteringar görs, därefter skall kommunen fastlägga detta och därmed vet sökande vilka konsekvensutredningar som skall göras och ett Reguleringsprogram genomförs. I Reguleringsprogrammet utreds alla konsekvenser på omgivningen och resulterar i en Reguleringsplan som lämnas till kommun och går därefter på remissrunda, först därefter beslutar kommunen om verksamheten får tillstånd att använda marken. Dvs kommunen fastlägger vilken mark sökande får tillstånd att använda.

Efter att Reguleringplan är fastlagd söker verksamhetshavaren tillstånd enligt Fororensningsloven (miljöprövning) och driftskoncession enligt  Mineralloven. Först därefter kan verksamheten starta.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten.

Om oss

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige. Telefon: 018-15 64 23Mobil: 070-673 32 94

Dokument & länkar