Arctic Gold AB (ARCT): Ökad mineraltillgång i Bidjovagge

En ökning med 10 % av mineraltillgång i Bidjovagge har påvisats genom en uppdaterad rapport från Outotec. Beräkningen visar på 1,53 miljoner ton indikerad tillgång (indicated resource) med 2,58 g/t guld och 1,20 % koppar samt 30 000 ton antagen tillgång (inferred resource) med 2,2 g/t guld och 1,1 % koppar. Tillgången avser in situ resurser i berggrunden vid en cut off (lägsta medtagen halt) på 2.0 g/t guld.  I den kompletta rapport som utförts av Outotec enligt JORC standard redovisas även tonnage och halter vid en cut off på 1.0 g/t guld. Rapporten publiceras idag i sin helhet på Arctic Golds hemsida.

Uppdateringen av mineraltillgången som Outotec Oy utfört omfattar i huvudsak mineraliseringar belägna direkt i anslutning till de äldre produktionsområdena. Beräkningen omfattar följande mineraliseringar: North Field, B, Karin, Franciska, D, Hilde, C och Laura.

Indikerad mineraltillgång

Cut off        Miljoner Ton    Au (g/t)    Cu (%)   Guld (kg)   Koppar (ton)
2 g/t Au 1,53 2,58 1,20 3 945 18 348
1 g/t Au 1,77 2,30 1,11 4 073 19 658

Antagen mineraltillgång

Cut off         Ton                Au (g/t)   Cu (%)   Guld (kg)   Koppar (ton)
2 g/t Au 30 000 2,2 1,1 66 330
1 g/t Au 40 000 1,7 1,0 68 400

 

Markus Ekberg (chefsgeolog i Bidjovagge gruva under Outokumpus sista år på plats) har verifierat bakgrundsmaterial från underjordsarbeten så att Outotec nu kunnat utföra uppskattningen av kvarvarande mineraltillgång i A- och C-områdena samt på Hilde mineraliseringen. Kvarvarande mineralisering i A-området anses inte tillräcklig för att tas med som tillgång men visar ändå på en viss potential för fortsatt undersökning i området.

Tidigare har bolaget även redovisat en mineraltillgång om 300 000 ton med 1,79 g/t guld och 0,60 % koppar i de gamla marginalmalmsupplagen vilket motsvarar ca 500 kg guld och 1800 ton koppar. Denna tillgång skall adderas till in situ tillgången varvid den totala mineraltillgången uppgår till 1,83 miljoner ton med 2,45 g/t guld och 1,10 % koppar vilket totalt motsvarar ca 4 500 kg guld och  20 000 ton koppar.

Mera detaljer finnas att läsa i Outotec rapporten som idag publiceras på bolagets hemsida www.arcticgold.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten.

Taggar:

Om oss

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige. Telefon: 018-15 64 23Mobil: 070-673 32 94

Dokument & länkar