Arctic Gold får ett ökat lokalt ägande från Kautokeino

Arctic Drilling AS är ett av två borrbolag i Kautokeino där storägaren Roy Anders Karlsen meddelat att han köpt 100 000 aktier i Arctic Gold AB. Karlsen säger att han har stor tilltro till Arctic Golds Bidjovagge projekt och att hans aktieköp kan stärka trovärdigheten för bolag genom lokalt ägarskap. Karlsen hoppas dessutom på en positiv behandling hos kommunpolitikerna i december då Arctic Golds ansökan om fastlagt planprogram skall beslutas om.

Det arbete som nu bedrivs av Arctic Gold syftar i första hand till att erhålla kommunstyrelsens beslut om att fastlägga ett planprogram så konsekvensutredningarna kan starta. Som tidigare meddelats har Arctic Gold bland annat engagerat Jan Ole Buljo, tidigare ordförande för kommunstyrelsen i Kautokeino och anställd vid gruvan under dess tidigare driftsperiod. Detta har nu skapat många debatter och möten med företrädare för både politiker och renskötseln. Ett avtal med kommunen diskuteras för närvarande för att konkretisera vilka planer Arctic Gold har för sin närvaro i Kautokeino både vad gäller gruvdriften och sitt samhällsansvar.

Arctic Gold har i sammanhanget observerat att den nya norska regeringen flyttat ansvaret för Plan- og Bygningsloven från Miljøverndepartementet till Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Detta kan innebära att flera aspekter beaktas vid beslut om arealanvändning för mineralprojekt.

--Arctic Gold är mycket glada att lokala entreprenörer visar sin starka tilltro till Bidjovagge projektet och tar ett aktivt ägarskap i bolaget. Vi ser dessutom positivt på möjligheten till ett utökat ägarskap bland norsk investerare säger Lars-Åke Claesson, vd.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten. Arctic Golds aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ARCT. Certified Adviser är Redeye. Mer information om bolaget finns på www.arcticgold.se.

Om oss

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige. Telefon: 018-15 64 23Mobil: 070-673 32 94