Bokslutskommuniké för helåret 2012

Fjärde kvartalet (oktober – december 2012)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för fjärde kvartalet uppgick till 1,3 (3,2) mkr
 • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till –0,7 (-1,6) mkr
 • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till –0,07 (-0,19) kr

Helår (januari – december 2012)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för helåret uppgick till 4,8 (15,9) mkr
 • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till –4,8 (-6,6) mkr
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till –0,45 (-0,83) kr
 • Eget kapital per aktie den 31 december uppgick till 5,41 (5,86) kr
 • Mineraltillgången i Bidjovagge utökades med 35 %

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Arbetsutskottet (Formannskapet) i Kautokeino kommun röstade för fortsatta utredningar om gruvplanerna
 • Kautokeino kommunstyre beslutade senarelägga beslutet om gruvplanerna tills dess Fylkesmann hade granskat frågan om jäv och sakbehandlingen
 • Fylkesman i Finnmark konstaterade att ingen av de fem utpekade ledamöterna i Kautokeino kommunstyrelse var jäviga vid beslutet i april 2012 samt att kommun hade rätt att avvisa vår ursprungliga ansökan att fastlägga Planprogrammet
 • Kautokeino kommunadministration begär klarläggning från departementet hur Plan og Byggningsloven skall tolkas innan man på nytt behandlar frågan
 • Två av huvudägarna i Arctic Gold ökade sina innehav av aktier i Arctic Gold
 • Arctic Gold har ingått ett optionsavtal angående diamantprojektet som är till försäljning

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Arctic Gold har reducerat kostnadsmassan samt erhållit ett överbryggningslån för tiden fram till kommande finansiering 
 • Arctic Gold granskar flera alternativa finansieringsvägar för framtiden

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten. Arctic Golds aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ARCT. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.arcticgold.se.

Taggar:

Om oss

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige. Telefon: 018-15 64 23Mobil: 070-673 32 94

Dokument & länkar