Delårsrapport för perioden januari - juni 2011

 

Andra kvartalet (april – juni 2011)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för andra kvartalet uppgick till 2,7 (0,6) mkr
 • Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -1,4 (-1,6) mkr
 • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,18 (-0,51) kr

Första halvåret (januari – juni 2011)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för första halvåret uppgick till 3,7 (1,6) mkr
 • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -2,9 (-2,1) mkr
 • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,38 (-0,84) kr

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Ökning av mineraltillgången med 10 % i Bidjovagge
 • Ledande kompetens inom gruvsektorn rekryterad till bolagets styrelse
 • Ramböll (teknisk konsultfirma från Alta) har kontrakterats för Planprogrammet (första delen av ”reguleringsplan”)
 • Geofysiska data från Outokumpu har säkerställts över Bidjovagge
 • Provtagning av bottenmorän och bergkax påbörjat i Björklidberget
 • Nya analyser visar god överenstämmelse med gamla analyser från Bidjovagge
 • Borrprogram påbörjat med mål att dubblera mineraltillgången
 • Positivt informationsmöte med berörda sakägare i Bidjovagge

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Guld påvisat vid Björklidberget i Västerbotten
 • Borrprogrammet i Bidjovagge fortlöper och analyser väntas i augusti

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten.

Om oss

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige. Telefon: 018-15 64 23Mobil: 070-673 32 94

Dokument & länkar