Intressanta analyser från borrningen i Bidjovagge

Arctic Gold har erhållit de första analyserna från årets borrning i Bidjovagge. Resultaten visar intressanta guld- och kopparhalter som gör att flera sektioner kommer att användas vid kommande uppdatering av mineraltillgångarna, särskilt från Laura mineraliseringen. De tre första borrhålen borrades i närheten av den tidigare påträffade Laura mineraliseringen och kommer därmed att öka kunskapen om denna framförallt i dess ytligare delar. Den högsta guldhalten som påträffades är 3,29 g/t över 1,70 meter och återfinns i borrhål 11-0001 som borrades i norra delarna av Laura mineraliseringen. Den längsta sektion 17,97 meter återfinns i borrhål 11-0002 och har 0,92 g/t Au och 0,47 % Cu.

Från Arctic Golds borrprogram som löper sedan 27 juni 2011 har nu erhållits de första analyserna. Dessa är från 225 prover som tagits från sex olika borrhål. De tre första borrhålen är borrade nära den tidigare påträffade Laura mineraliseringen som tidigare beräknades innehålla ca 160 000 ton med 2,07 g/t Au och 1,34 % Cu. Två andra borrhål kommer från C-området och borrades i anslutning till en tidigare påträffad ytnära mineralisering för att om möjligt utöka storleken på denna. Bästa resultatet visar 0,81 g/t Au över 1,03 meter och motsvarar ej förväntningen. Det sjätte borrhålet är ett äldre borrhål där bedömning var att ytterligare analyser skulle kunna ge bättre kännedom om en mineraliserade zonen i ytnära läge norr om B-malmen. I detta borrhål påträffades flera svagt mineraliserade zoner, bästa sektion har 0,64 g/t Au över 1,9 meter. I området finns en rik koppar-guld mineralisering vid 1280N på större djup varför ytterligare borrning måste göras för att säkra utbredningen av denna.

Hittills har 24 borrhål om totalt 4338 meter borrats och 681 prover lämnats till analys. Analysresultaten kommer att rapporteras varefter de blir färdiga och i ett senare skedde då årets borrning på en enskild mineralisering blir klar kommer nya beräkningar av tonnage och halt att göras samt redovisas.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten.

Taggar:

Om oss

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige. Telefon: 018-15 64 23Mobil: 070-673 32 94