Memorandum för nyemission i Arctic Gold AB

Med anledning av Arctic Golds pågående företrädesemission publicerar bolaget idag ett investment memorandum. Teckningstiden för emissionen pågår mellan den 24 april och 8 maj 2013. Direktregistrerade aktieägare erhåller emissionsredovisning samt en sammanfattning av investment memorandumet. Investment memorandumet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.arcticgold.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten. Arctic Golds aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ARCT. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.arcticgold.se.

Om oss

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige. Telefon: 018-15 64 23Mobil: 070-673 32 94