Arctic Paper S.A. Q1, 2018:Ett tillfredställande resultat i en utmanande marknadsmiljö

• Försäljningsintäkterna för perioden uppgick till PLN 789,7mn (EUR1 188,9mn).
• EBITDA för Q1 uppgick till PLN 71,2mn (EUR1 17,0mn).
• EBIT för Q1 var PLN 47,2mn (EUR1 11,3mn).
• Fortsatt höga massapriser påverkade periodens resultat.
• Beslut togs att investera PLN 29mn (EUR 7mn) för en expansion av vattenkraftverket vid bruket i Munkedal.
• Beslut om ny strategi för pappersverksamheten samt målet 10 procent EBIT senast 2022.

Under det första kvartalet 2018 omsatte Arctic Paperkoncernen PLN 789,7 miljoner (jämfört med 773,9mn Q1, 2017) med en EBITDA på PLN 71,2 miljoner (75,5mn). Pappersverksamheten genererade en omsättning på PLN 573,6 miljoner (575,1mn) med en EBITDA på PLN 31,1 miljoner (39,1mn).

Det fortsatt ökande massapriset pressar marginalerna, men under perioden har vi genomfört prisökningar som delvis kompenserar för kostnadsökningarna och ytterligare höjningar planeras. Relationen mellan valutorna euro, dollar och svenska kronor är i huvudsak positiv för pappersverksamheten.

Resultatet under perioden påverkades av produktionsstörningar som uppstod vid inkörningen av pappersmaskinen PM10 efter ett planerat underhålls- och investeringsstop. I år inföll dessutom påskhelgen under det första kvartalet, vilket även det bidrog till minskad försäljning.

Produktionen uppgick till 169 000 ton (176 000), med en för oss mer gynnsam mix där volymerna för premiumvarumärket Munken ökade under perioden. Beslut togs att investera EUR 7 miljoner i vattenkraftverket vid bruket i Munkedal, vilket stärker vår hållbarhetsprofil och konkurrenskraft.

För Rottneros AB, som Arctic Paper koncernen äger till 51 procent, ökade nettoomsättningen med 15 procent till SEK 541 miljoner (472mn) och EBITDA med 31 procent till SEK 101 miljoner (77mn). Den fullständiga rapporten finns på http://www.rottneros.com/investors/financialreports/

Det gångna kvartalet illustrerar återigen fördelarna med att kombinera pappersverksamheten med vårt ägande i massatillverkaren Rottneros AB. Resultat bekräftar att vi är på rätt väg. Nu gäller det att vi fortsätter i linje med vår strategi för att stärka pappersverksamhetens lönsamhet.

Per Skoglund, CEO Arctic Paper S.A.

För ytterligare information:

Per Skoglund 
CEO, Arctic Paper S.A.
Tel. (+46) 31 63 1703
E-mail: Per.Skoglund@arcticpaper.com

Göran Eklund,
CFO, Arctic Paper S.A.
Tel. (+46) 72 732 5054
E-mail: goran.eklund@arcticpaper.com

ARCTIC PAPER S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, G-Print och Munken. De flesta produkterna säljs via företagets 14 försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB.

För mer information besök arcticpaper.com

Om oss

Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, G-Print och Munken. De flesta produkterna säljs via företagets 14 försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB.

Prenumerera

Dokument & länkar