Arctic Paper S.A. Q3, 2018:Starkt resultat för koncernen med fortsatt höga massapriser

 Försäljningsintäkterna för Q3 uppgick till PLN 812,4mn (EUR1 191,2mn).

• EBITDA för Q3 uppgick till PLN 82,5mn (EUR1 19,4mn).

• EBIT för Q3 var PLN 59,5mn (EUR1 14,0mn).

• Massapriser har stabiliserats under perioden.

• Papperssegmentet kompenseras delvis av en bättre produktmix och pappersprisökningar,  ytterligare prisökningar sker framöver.

• Ökad marknadsandel och försäljning i den nordamerikanska marknaden kompenserar för minskad efterfrågan på papper i Europa.

" Rottneros starka resultat och kombinationen av en bättre produktmix och prisökningar inom papperssegmentet har bidragit till ett bra resultat med tanke på den utmanande marknadsmiljön." Per Skoglund, CEO Arctic Paper S.A.

Under tredje kvartalet uppnådde Arctic Paper Group en omsättning på 812,4 miljoner PLN (jämfört med 735,9 miljoner PLN under tredje kvartalet 2017). EBITDA ökade med 16,6 procent till 82,5 miljoner PLN (70,8 miljoner) vilket gör kvartalet till det näst bästa på koncernnivå i koncernens historia. För papperssegmentet ökade omsättningen till 591,8 miljoner PLN (542,3 miljoner) medan EBITDA minskade till 27,5 miljoner PLN (38,9 miljoner).

För papperssegmentet börjar våra ansträngningar visa resultat. Kombinationen av en bättre produktmix och prisökningar har delvis, men fortfarande inte fullt ut, kompenserat för de ökade massakostnaderna. Ytterligare prisökningar genomförs under fjärde kvartalet och vi arbetar hårt för att återhämta våra marginaler. Sedan sommaren har massapriserna stabiliserats på en mycket hög nivå.

Vår pappersproduktion uppgick Q3  till 161 000 ton, en likvärdig volym mot föregående år. Med massapriserna på rekordhög nivå, och det påföljande behovet av att höja priserna på grafiskt papper, har efterfrågan/volymen på marknaden för grafiskt papper signifikant minskat under andra och tredje kvartalet. Detta har dock kompenserats av utökad marknadsandel samt ökad försäljning på den nordamerikanska marknaden.

De utmanande marknadsförhållandena betonar återigen värdet av att kombinera vår pappersverksamhet med vårt 51-procentiga ägande i massaproducenten Rottneros AB, som Q3 omsatte 601 miljoner SEK (472 miljoner) och nådde rekordnivå med EBITDA på 136 miljoner SEK (66 miljoner). Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på http://www.rottneros.com/investors/financial-reports/

Vi fortsätter arbetet med att genomföra vår nya strategi – A Future in Paper. Vi är övertygade om att våra ansträngningar leder oss i rätt riktning mot vårt långsiktiga finansiella mål.

Per Skoglund, CEO Arctic Paper S.A.

Finansiell kalender för 2019 Helårsrapport 2018: 18:e mars, 2019 * Q1 2019: 9:e maj, 2019 * Q2 2019: 20:e augusti, 2019 * Q3 2019: 8:e november, 2019

För ytterligare information:

Per Skoglund,CEO, Arctic Paper S.A.

Tel. (+46) (0)10 451 7009

E-mail: per.skoglund@arcticpaper.com

Göran Eklund, CFO, Arctic Paper S.A.

Tel. (+46) (0)10 451 7054

E-mail: goran.eklund@arcticpaper.com

Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, G-Print och Munken. De flesta produkterna säljs via företagets 14 försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB.

För mer information besök arcticpaper.com

Om oss

Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, Munken och det nya varumärket G. De flesta produkterna säljs via företagets 14 försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB. För mer information besök, arcticpaper.com

Prenumerera

Dokument & länkar