Arctic Paper S.A. Q4/helåret 2017:Stabilt resultat på en utmanande marknad

• Försäljningsintäkterna under Q4 uppgick till PLN 740,0mn (EUR1 174,9mn).

För helåret 2017 uppgick försäljningsintäkterna till PLN 2 952,8mn (EUR1 693,4mn).

• EBITDA för Q4 var PLN 33,6mn (EUR1 7,9mn). EBITDA för helåret 2017 var PLN 244,4mn (EUR1 57,4mn).

• EBIT för Q4 var PLN -6,1mn (EUR1 -1,5mn). För helåret 2017 var EBIT PLN 109,6mn (EUR1 25,7mn).

• Arctic Papers koncernledning föreslår en utdelning på PLN 0,2 per aktie.

• Fortsatt höga massapriser påverkade periodens resultat.

• Beslut togs att investera PLN 42mn (EUR 10mn) för att utöka kapaciteten vid bruket i Kostrzyn, och PLN 29mn (EUR 7mn) för en expansion av vattenkraftverket vid bruket i Munkedal.

• En ny strategi för pappersverksamheten antogs och lanserades, med ett uppsatt finansiellt mål att nå 10 procent EBIT vid 2022.

1 Arctic Paper S.A. rapporterar i PLN. I det engelska och svenska pressmeddelandet har beloppen omvandlats till EUR genomsnittliga kurser för kvartalet respektive hela året 2017. Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på www.arcticpaper.com

“Vi är övertygade om att papper är ett material för framtiden och ser stora möjligheter att öka vår lönsamhet. Detta genom att fokusera på utvalda segment och nya geografiska marknader, arbeta med kunddriven innovation och fortsätta bygga starka varumärken.” Per Skoglund, CEO Arctic Paper S.A.

Under de senaste två åren har vi lagt grunden till en positiv utveckling för Arctic Paper koncernen. Våra ansträngningar ger resultat. Under det fjärde kvartalet genererade Arctic Paper koncernen en omsättning på PLN 740,0 miljoner (jämfört med 707,2mn Q4, 2016) med en EBITDA på PLN 33,6 miljoner (38,4mn). För helåret 2017 uppnådde koncernen en omsättning på PLN 2 952,8 miljoner (2 967,0mn) med en EBITDA på PLN 244,4 miljoner (249,6mn).

För Arctic Papers pappersverksamhet uppgick produktionsvolymen under fjärde kvartalet till 164 000 ton, och genererade en omsättning på PLN 543,0 miljoner (520,5mn) med en EBITDA på PLN 26,4 miljoner (38,8mn) trots utmanande marknadsförhållanden. Det fortsatt höga massapriset i kombination med det faktum att vi verkar i en konkurrensutsatt marknad har pressat marginalerna. För helåret 2017 uppgick intäkterna från pappersverksamheten till PLN 2 173,5 miljoner (2 219,2mn) med en EBITDA på PLN 131,0 miljoner (148,1mn).

För Rottneros AB, där Arctic Paper koncernen äger 51 procent, ökade nettoomsättningen under fjärde kvartalet med 12 procent till SEK 496 miljoner (441mn). Omsättningen för 2017 ökade med 11 procent till SEK 1 912 miljoner (1 730mn). Den fullständiga rapporten finns på http://www.rottneros.com/investors/financialreports/

Vår verksamhet inom papperssegmentet är fortsatt stabil, medan marknaden för grafiskt papper i allmänhet minskar. Vi fortsätter att öka våra marknadsandelar i utvalda segment med hjälp av våra starka varumärken: Munken, Arctic, G-Print och Amber. Ett exempel på detta är att vi under 2017 skapade 3 000 ton tillväxtsvolym inom high-speed inkjet-segmentet. I slutet av året utgjorde special- och premiumpapper 20 procent av försäljningsvolymen i ton, och 26 procent av totala försäljningsvärdet.

Under året har vi utvecklat en ny strategi för pappersverksamheten som vi nu börjar implementera för att uppnå en långsiktigt högre lönsamhet. I linje med den nya strategin tog Arctic Papers styrelse och koncernledning beslut om att investera EUR 10 miljoner för att utöka kapaciteten vid bruket i Kostrzyn. Efter periodens slut har man även beslutat att investera EUR 7 miljoner i vattenkraftverket vid bruket i Munkedal, vilket stärker brukets hållbarhetsprofil och dess konkurrenskraft.

Vi är övertygade om att papper är ett material för framtiden och ser stora möjligheter att öka vår lönsamhet. Detta genom att fokusera på utvalda segment och nya geografiska marknader, arbeta med kunddriven innovation och fortsätta bygga starka varumärken. Vi går in i 2018 starkare än tidigare.

Per Skoglund, CEO Arctic Paper S.A.

För ytterligare information:

Per Skoglund 
CEO, Arctic Paper S.A.
Tel. (+46) 31 63 1703
E-mail: Per.Skoglund@arcticpaper.com

Göran Eklund, CFO, Arctic Paper S.A.

Tel. (+46) 72 732 5054

E-mail: goran.eklund@arcticpaper.com

ARCTIC PAPER S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, G-Print och Munken. De flesta produkterna säljs via företagets 14 försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB.

För mer information besök arcticpaper.com

Om oss

Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, G-Print och Munken. De flesta produkterna säljs via företagets 14 försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB.

Prenumerera

Dokument & länkar