Om oss

Arena- och evenemangsutvecklingen är intensiv i dagens samhälle. Arenabegreppet förnyas snabbt med nya typer av evenemang som utspelar sig i en kombination av fysiska och digitala miljöer. En konkurrensavgörande faktor framgent är tjänster för att förstärka upplevelsen innan, under och efter ett besök. Digital teknik och nya typer av tjänster kommer i allt högre grad att integreras för att förstärka innehållet och fördjupa upplevelsen. Inom projektet Arenovation ska vi utveckla nya teknikbaserade tjänster för besöks-, evenemangs- och upplevelsebranschen med fokus på tjänstemiljöerna sportarenan och kulturarenan. Vi arbetar användardrivet där besökarna på nya sätt medverkar till nytänkande tjänsteutveckling med syfte att öka besöksfrekvensen samt att stärka näringslivets konkurrenskraft så att nya verksamheter och arbetstillfällen skapas.Arenovation är ett VINNOVA-projekt med Innovation Impact som genomförare.