Arete levererar administrativt stöd för radonmätningar till Gammadata

Arete levererar administrativt stöd för radonmätningar till Gammadata Arete har utvecklat ett nytt system för att administrera radonmätningar åt Gammadata. Arete har levererat lösningen som ett helhetsåtagande i projektform i samverkan med Gammadata. Aretes konsulter har bistått med projektledning, systemdesign och konstruktion. Arete har utvecklat ett nytt webbaserat system för att administrera uppgifter om radonmätningar och tillhörande kund- och faktureringsinformation åt Gammadata Mätteknik AB. Det nya systemet ersätter ett befintligt, system och erbjuder Gammadatas kunder åtkomst via Internet. Systemets delar har tagits i drift under hösten 2003. "Aretes lösning kommer att underlätta arbetet för såväl oss som våra kunder. Gammadata är nu beredda att kunna hantera ännu större mängder radonmätningar än tidigare. Vi är mycket nöjda med slutresultatet", säger Agneta Larsson, affärsområdeschef Gammadata Mätteknik AB Systemet är konstruerat i J2EE-miljö på en serverplattform bestående av OpenSource-produkter i form av applikationsservern Jboss/Jetty. För databasen har MS SQL Server 2000 använts och som utvecklingsmetod har RUP och UML använts. "Att ta helhetsansvar för att effektivt konstruera systemlösningar i nära samverkan med våra kunder är en av hörnstenarna i vårt tjänsteutbud. Gammadata har varit en mycket kompetent beställare som tydligt beskrivit sina önskemål", säger Kenneth Frånlund, platschef för Aretes Uppsalakontor. Gammadata Mätteknik AB erbjuder tjänster för mätning av radioaktiva ämnen som radon och cesium samt försäljning av mätinstrument. Gammadata Mätteknik AB är en del av Gammadata-koncernen med kontor i Uppsala, Norge, England, Finland och Japan. Arete erbjuder sina kunder erfarna IT-konsulter i individuella uppdrag samt i projekt-, support- och driftåtaganden. Aretes spetskunskap finns inom systemutveckling, affärssystem, driftstöd och kommunikation. För mer information besök www.arete.se. TurnIT är en IT-koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag. Koncernens består av sex dotterbolag fördelade inom två affärsområden. Affärsområde Programvara/Konsulting som består av Arete, Computas och IAR Systems arbetar inom en fokuserad nisch av konsult- och programvarumarknaden. TurnITs konsulter kännetecknas av lång erfarenhet och kvalitet i kombination med specialistkunskaper inom prioriterade områden. Affärsområde Distribution består av CityData, Network Innovation och SweDeltaco. Bolagen erbjuder olika programvaror och datatillbehör och har starka ställningar inom respektive nisch på marknaden. Mer information om bolagen finns på: www.turnit.se För ytterligare information kontakta: Kenneth Frånlund, platschef för Aretes Uppsalakontor, Tel: 018-16 77 36 eller 0705-16 77 36, kenneth.franlund@arete.se Agneta Larsson, affärsområdeschef Gammadata Mätteknik AB, Tel 018-480 58 10 agneta.larsson@gammadata.se Tryggve Rönnqvist, utvecklingschef Gammadata Mätteknik AB, Tel 018-480 58 22 tryggve.ronnqvist@gammadata.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00260/wkr0002.pdf

Dokument & länkar