Arise bjuder in till kapitalmarknadsdag

Arise AB kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 9 oktober 2014.

Syftet med dagen är att presentera vår affärsmodell och syn på framtiden samt hur vi ska leverera värde till våra aktieägare och investeringspartners. Dagen är indelad i två delar och inleds med en presentation av vår verksamhet, följt av ett besök i Jädraås Vindkraftpark, som är norra Europas största landbaserade vindkraftpark.

För ett mer detaljerat program och anmälan besök vår hemsida www.arise.se.

Välkommen!

Halmstad den 22 september 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Linus Hägg, Finanschef Arise AB, +46 702 448 916

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september 2014 kl.16.30.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar