Arise uppför nya vindkraftparker i södra Sverige – 400 MSEK

Beslut har fattats att uppföra 15 st. vindkraftverk fördelat på tre projekt i södra Sverige. Byggstart beräknas ske till våren med driftsättning under kvartal 3 innevarande år.

De 15 verken har en installerad effekt om cirka 25 MW och beräknas producera cirka 87 GWh ett normalt vindår, motsvarande cirka 3 500 fullasttimmar per år.

Specifik investeringskostnad är cirka 4,6 SEK/MWh.
      

Halmstad den 15 februari 2013
ARISE WINDPOWER AB (publ)
    

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2013 kl. 09.00.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

Om Arise Windpower               
Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arisewindpower.se, www.arisewindpower.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar