Arise Windpower emitterar framgångsrikt en treårig obligation om 350 miljoner kronor

Arise Windpower pressmeddelade den 12 mars 2012 att bolaget ämnade undersöka villkoren för att emittera en företagsobligation. Intresset för att investera i en obligation utgiven av Arise Windpower har varit mycket stort. Bolaget har därför beslutat att emittera en obligation.

Obligationen i korthet
Den seniora och icke säkerställda obligationen kommer att emitteras på den svenska marknaden. Obligationens volym uppgår till 350 miljoner kronor och har ett slutligt förfall år 2015. Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 5,00 procentenheter. Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

VD:s kommentar
"Det framgångsrika obligationserbjudandet tillsammans med det stora intresse vi mötts av är ett bevis på att vår affärsmodell är uppskattad hos institutionella investerare. Obligationen är ett utmärkt verktyg för oss att på fördelaktiga villkor diversifiera vår finansieringsstruktur och skapa ytterligare utrymme för att genomföra nya attraktiva investeringar utöver redan kommunicerade och planerade investeringar”, kommenterar Arise Windpowers VD Peter Nygren.

ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) har agerat finansiella rådgivare till Arise Windpower i obligationsemissionen.


Halmstad den 13 mars 2012
ARISE WINDPOWER AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta

Linus Hägg, Finansieringschef Arise Windpower AB, +46 702 448 916
Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680


Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars kl. 16.15.


Om Arise Windpower                                                           
Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation.
Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arisewindpower.se, www.arisewindpower.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar