Årsredovisning 2013 finns nu tillgänglig

Arise AB:s årsredovisning, svensk version, för verksamhetsåret 2013 finns nu tillgänglig för nedladdning och/eller beställning på www.arise.se. Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig inom några dagar.

Halmstad den 8 april 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, 0706-300 680
Thomas Johansson, CFO, 0768-211 115

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014 kl. 16.30.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
 Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel.
+46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arise.se, www.arise.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se