Årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig

Arise AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.arise.se.

Den skickas ut per post till aktieägare som har anmält till bolaget att de önskar erhålla den. Den som önskar ett tryckt exemplar är välkommen att beställa via formulär på hemsidan alternativt via mail info@arise.se eller på telefon 010-450 71 22.

  
Halmstad den 5 april 2018
ARISE AB (publ)

   
För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

    
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 17.00 CET.


   
Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra.
Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arise.se, www.arise.se

Taggar:

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se