December månads produktion 102,6 GWh

Bättre vindar än normalt resulterade i en elproduktion om hela 102,6 GWh (66,7 GWh), vilket är 35,9 GWh över budget och rekord för en enskild månad.

Månadens produktion fördelade sig på 53,5 GWh Egen (38,4 GWh) och 49,1 GWh samägd (28,2 GWh) vindkraft.

Totalt producerade bolaget 775 GWh under fjolåret vilket är ca 12 % över budget. Produktionen fördelade sig på 443 GWh egen samt 332 GWh samägd produktion.

Halmstad den 8 januari 2016

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 januari 2016 kl. 11.45.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar