Elproduktion januari månad – 47,9 GWh

Elproduktionen under januari månad uppgick till 47,9 GWh, en ökning med ca 50 % jämfört med januari månad föregående år (31,8 GWh). Av detta bidrog bolagets andel i Jädraåsparken med 21 GWh.

Produktionen i södra Sverige var under plan medan Jädraåsparken producerade något bättre än plan.

  

Halmstad den 15 februari 2013
ARISE WINDPOWER AB (publ)

  

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2013 kl. 09.00.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

Om Arise Windpower
Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arisewindpower.se, www.arisewindpower.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar