Elproduktion oktober månad 65,7 GWh

Hösten är här och med den högre elproduktion i våra vindkraftverk.

Bättre vindar än normalt resulterade i en elproduktion om cirka 65 700 MWh [1]. Utfallet samma månad föregående år var cirka 29 700 MWh.

[1] Inkluderat uthyrda vindkraftparker
 

Halmstad den 11 november 2013
ARISE AB (publ)      
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
  

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2013 kl. 10.00.

  

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.  

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arise.se, www.arise.se

Taggar:

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar