EP Access - Arise - Storstädning innan nye Vd:n kommer in

Med avtal i tredje kvartalet om försäljning av både ett byggklart projekt, Mombyåsen, och ett driftsatt projekt, Skogaby, ser vi stöd för att Arise ska nå målet om ytterligare en park såld och upp till 100 MW i projektförsäljningar det kommande året. Efter nedskrivningen av både projektportfölj och befintliga verk på totalt 190 SEKm i kvartalet har Arise nu anpassat tillgångsvärdena på balansräkningen till rådande marknadspriser. Men med politiska beslut om certifikatsystemet och tidigarelagda stängningar av kärnkraftskapacitet finns stöd för stigande både kraft- och certifikatpriser på sikt. Värderingen på 0,5x eget kapital och en FCFyield över 13% fortsätter motivera en positiv syn på kurspotentialen i aktien, om än till en hög risk. 

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/?p=5669

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera