Låneavtal tecknat mellan Nordea Bank AB (publ) och Arise Windpower AB (publ)

Arise Windpower AB (publ) har tecknat avtal med Nordea Bank AB (publ) avseende lånefinansiering av vindkraftprojektet Idhult, Mönsterås kommun. Projektet omfattar 8 st. vindkraftverk med en total effekt av 16 MW. Vindkraftverken är uppförda och under provdrift.

Halmstad den 4 februari 2011

ARISE WINDPOWER AB (publ)                                                                                                                   

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari kl. 07.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

Om Arise Windpower
Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014 driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om cirka 2 TWh miljövänlig el. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.arisewindpower.se       

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arisewindpower.se, www.arisewindpower.se

Taggar:

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar