Mars månads produktion 62,1 GWh

Normala vindar under mars månad resulterade i en elproduktion om 62,1 GWh, jämfört med månadens budget om 63,0 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 32,0 GWh egen produktion och 30,1 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 33,6 GWh respektive 29,4 GWh.

Halmstad den 10 april 2017

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2017 kl.15.15 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar