Oktober månads produktion 53,1 GWh

Svagare vindar än normalt under oktober månad resulterade i en elproduktion om 53,1 GWh (62,7 GWh), vilket är 6,0 GWh under budget.

Månadens produktion fördelade sig på 30,8 GWh (36,0 GWh) Egen och 22,3 GWh (26,7 GWh) samägd vindkraft.

Notera att då vindkraftparken Skogaby sålts, har denna tagits bort från budget och jämförande produktionsdata.

Halmstad den 10 november 2015

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2015 kl.10.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar