Penser Access: Arise - Projektverksamheten avgörande trots medvind

Intäkterna i första kvartalet blev svagare än vi räknat med på grund av lägre utvecklingsintäkter och lägre produktion än vi ursprungligen räknat med. Sammantaget med en återhämtning i totalintäkten för vindkraftsproduktion har vi sänkt vårt EBIT-estimat för 2018 med 11% efter rapporten, medan vi lämnar estimaten för 2019-2020 i stort sett oförändrade. Med ett uppsving i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden ser vi goda förutsättningar att bolaget ska kunna sälja de över 200 MW osålda projekt man har närmast i pipeline, vilket skulle innebära ett betydande lönsamhetslyft 2019-2020. Aktien handlas nu till P/E 14x 2019, 6x 2020 och Pris/Eget Kapital på 0,51x. Därför ser vi 50% uppsida som möjlig i aktien på 12-18 månaders sikt, vilket innebär en hög potential i aktien.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/projektverksamheten-avgorande-trots-medvind/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera