Penser Access: Arise - Goda förutsättningar för resultatlyft 2019-2020

Med en nettovinst på SEKm 5 blev fjärde kvartalet bolagets tredje vinstkvartal på nästan tre år. Samtidigt ser vi ett tydligt uppsving i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden och en stabilisering i totalintäkten för vindkraftsproduktion. Därför ser vi goda förutsättningar att bolaget ska kunna sälja de över 200 MW osålda projekt man har närmast i pipeline, vilket skulle innebära ett betydande lyft i lönsamhet 2019-2020. Aktien handlas nu på P/E 9,8x 2019 och Pris/Eget Kapital på 0,49x. Därför ser vi 50% uppsida som möjlig i aktien på 12-18 månaders sikt, vilket innebär en hög potential i aktien. Men även som vårens konvertibelemission på SEKm 245 tog den värsta udden av risken i skuldsättningen så innebär nettoskulden på 7,8x EBITDA samtidigt en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/goda-forutsattningar-resultatlyft-2019-2020/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera