Redeye - Arise: Q3 präglat av nedskrivningar

Resultatet präglades av stora nedskrivningar som togs till följd av dagens låga prisnivåer på el och elcertifikat. Justerat för engångsposter blev resultatet ändå riktigt skapligt, där projektet Brotorp bidrog till att lyfta EBITDA till 52 MSEK mot 28 MSEK i Q3-14. Arise egna investeringar ligger på is och de slimmar nu sin organisation ytterligare något. Ambitionen att leverera projekt åt externa ägare och växa inom drift och förvaltning är dock oförändrad. Målsättningen är att leverera parker om 50-100 MW per år. Arise bruttoredovisar nu sina projektförsäljningar vilket medför en väsentligt högre omsättning än tidigare. Kassaflödeseffekten i våra prognosförändringar är däremot ganska små. Läs mer i analysen nedan. 

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/jadHEl

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera