Samarbetsavtal – uppförande av Jädraås Vindpark, 200 MW

Arise Windpower AB (Arise) har tecknat ett samarbetsavtal med Bergvik Skog AB och Ownpower Projects AB (Säljarna). Avtalet ger Arise rätt att förvärva Säljarnas gemensamma projektbolag Jädraås Vindkraft AB, och därigenom rätten att uppföra en större vindkraftpark. Vindkraftverkens planerade effekt är totalt ca 200 MW.

En principöverenskommelse har även träffats med Vestas avseende leverans av vindkraftverken.

Närmast vidtar kompletterande vindanalys, koncessionsprövning rörande elanslutning samt detaljplanering av vindkraftparken vilket beräknas vara avslutat under våren/sommaren 2011. Byggstart kan ske tidigast i juli samma år med uppförande och driftsättning under år 2012.

Projektet har utvecklats i samarbete med markägare och lokala aktörer och kommer att ha en positiv betydelse för den lokala sysselsättningen.

Halmstad den 11 februari 2011

ARISE WINDPOWER AB (publ)                                                                                                                   

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari kl. 07.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

Om Arise Windpower
Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014 driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om cirka 2 TWh miljövänlig el. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.arisewindpower.se       

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arisewindpower.se, www.arisewindpower.se

Taggar:

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar