VD:s presentation från årsstämman finns nu tillgänglig

På vår hemsida www.arise.se återfinns VD:s presentation från dagens årsstämma.
   
  
Halmstad den 3 maj 2018
ARISE AB (publ)
   
  
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
   
   
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmakrnaden Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018 kl.11.00 CET.
   
  

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se


Taggar:

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se