Den nya industrin – hur man kan skapa lönsamma, växande företag på landsbygden. Statssekreterare Marita Ljung besöker Årjäng.

Fredagen den 2 september besöker statssekreterare Marita Ljung från Näringsdepartementet Årjängsfabrikerna HANZA Elektromekan och HANZA Precision för att studera ett projekt där nya arbetstillfällen skapas på landsbygden genom ett nära samarbete mellan näringsliv, kommun och lokal bank.

Projektet – Den nya industrin – har startat i Årjäng där drygt 70 nya industrijobb skapats den senaste tiden i samarbete med den lokala kontraktstillverkaren. 

Programmet inleds genom att HANZA´s VD, Eric Stenfors, presenterar idén bakom projektet. Därefter visas de två fabrikerna. Kommunstyrelsens ordförande i Årjäng, Katarina Johannesson, och Westra Wermlands Sparbanks VD, Håkan Nordblad, medverkar vid besöket.

Pressen inbjuds att delta. Efter den inledande presentationen av VD Eric Stenfors finns möjligheter att ställa frågor till de närvarande.

Tid:               Fredagen den 2 september med start kl 10.00 (se agenda)
Plats:            Start vid Hanza Elektromekan i Årjäng, Brännaregatan 3

Välkomna!

Erik Stenfors               Katarina Johannesson                      Håkan Nordblad
VD HANZA                   Kommunstyrelsens ordförande           VD Westra Wermlands Sparbank


Kontaktpersoner:

Thomas Lindström
, Vice VD HANZA, tfn 070-2983939
Gerd Levin-Nygren, VD HANZA Electronics, tfn 070-8116848
Christer Alm ,VD HANZA Precision, tfn 070-3905522
Katarina Johannesson, Kommunstyrelsens ordförande, Årjängs kommun, tfn 0573-141 10
Håkan Nordblad, VD Westra Wermlands sparbank, tfn 0570-848 90

Agenda

10.00             Kaffe, uppstart på HANZA Elektromekan

10.15             Presentation HANZA – Den nya industrin, Erik Stenfors

                      Möjligheter till frågor från media.

11.00             Fabriksvisning HANZA Elektromekan, Gerd Levin-Nygren

11.30             Avfärd till Årjängs Hotell (10 min körväg)

11.45             Lunch på Årjängs hotell

12.30             Avfärd till HANZA Precision

12.45             Fabriksvisning HANZA Precision, Christer Alm

13.15             Avfärd till Huset på Strand

13.30             Eftermiddagskaffe, Huset på Strand, med Håkan Nordblad och

                      Katarina Johannesson

14.00             Avslutning och avfärd

Taggar:

Dokument & länkar