Bankerna klarar fortsatta påfrestningar

Samtliga storbanker klarar även extrema påfrestningar framöver. Det bedömer Finansinspektionen i sina stresstester. De svenska storbankerna kan klara kreditförluster i Baltikum på över 150 miljarder under en treårsperiod enligt Finansinspektionens mest negativa stresstest.

I dagsläget finns inget behov för någon av storbankerna att förstärka sin kapitaltäckning, utifrån de lagstadgade kraven. Men i extrema scenarier kommer marknaden troligen kräva en högre nivå på kapitalet, vilket kan sätta press på finansieringsmöjligheterna för de hårdast drabbade bankerna. Osäkerheten framöver är stor och bankerna måste ha god kapitalberedskap även för osannolika scenarier. Med god kapitalberedskap menas att bankerna ska ha konkreta planer för att kunna förbättra kapitaltäckningen inom en rimlig tidsperiod. FI bedömer att de svenska storbankerna i dag har en sådan beredskap. Läs stresstestet på www.fi.se Karin Hallgren, Informationschef Tel 08-787 82 20 Mob 076-127 59 43 Lars Frisell, Chefsekonom Tel 08-787 83 66 Mob 076-129 52 52

Prenumerera

Dokument & länkar