FI beslutar om särskild avgift för Boule Diagnostics International

FI har beslutat att Boule Diagnostics International AB ska betala en särskild avgift på 200 000 kronor. Bolaget har inte upprättat ett prospekt och ansökt hos FI om godkännande av prospektet.

FI:s beslut om särskild avgift på grund av underlåtenhet att ansöka om godkännande av prospekt är det första i sitt slag sedan bestämmelsen om särskild avgift i lagen om handel med finansiella instrument trädde i kraft den 1 januari 2006.

Läs beslutet på www.fi.seFakta om prospekt

- Ett prospekt är en handling med information till investerare om en aktie eller annat värdepapper.

- Alla bolag måste upprätta ett prospekt när värdepapper ska erbjudas till allmänheten eller handlas på en börs eller marknadsplats.

- Bolag behöver inte upprätta ett prospekt om erbjudandet riktar sig till färre än hundra fysiska eller juridiska personer.

- FI ska godkänna prospekt av svenska bolag och beslutar om en särskild avgift för de som inte ansöker om godkännande av prospekt.

- Avgiften ska uppgå till minst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.Lars Malmström,
Enhetschef Kommunikation
Tel 08-787 80 31
Mob 070-758 35 03

Annika von Haartman,
Enhetschef
Tel 08-787 83 15
Mob 076-127 59 09Prenumerera

Dokument & länkar