FI vill ha tillsyn över snabblåneföretagen

För att öka konsumentskyddet bör alla företag som ger krediter till konsumenter ha tillstånd. Det föreslår FI i en rapport till regeringen. Dessutom bör företagskategorin inlåningsföretag avskaffas och det bör krävas tillstånd som bank eller kreditmarknadsföretag för att ta emot insättningar från allmänheten.

Finansinspektionen har på regeringens uppdrag utrett dagens system där vissa finansiella företag registreras hos FI, men inte står under full tillsyn. Bakgrunden är den kritik som FI har framfört mot att registrering utan möjlighet till tillsyn och ingripande skapar en falsk kvalitetsmärkning av företagen som undergräver konsumentskyddet på marknaden.

Nu föreslår FI att alla företag med utlåningsverksamhet till konsumenter eller som tar emot insättningar ska ha tillstånd. Det innebär till exempel att snabblåneföretag ska ha tillstånd under en ny tillståndskategori – konsumentkreditföretag. FI föreslår också att inlåningsföretag som i dag enbart är registrerade måste ansöka om att bli bank eller kreditmarknadsbolag.

Konsumentskyddet kommer att stärkas genom att kraven för dessa företag höjs samt genom att FI:s tillsyns- och sanktionsmöjligheter blir större. Ett krav på tillstånd hos FI blir ett komplement till den tillsyn som sker från Konsumentverket.

För att förslagen ska kunna genomföras krävs ändringar i lagstiftningen.


Läs mer på www.fi.se

Jonatan Holst
Tf presschef
Tfn 08-787 82 90
Mob 070-300 47 32

Prenumerera

Dokument & länkar