Finans AB Marginalen får straffavgift på 1,3 miljoner

Finans AB Marginalen har brustit i sin interna kontroll. Därmed har bolaget inte fullt ut följt reglerna för hur krediter och kreditrisker ska hanteras. Kreditmarknadsbolaget får en anmärkning och en straffavgift på 1,3 miljoner kronor. Den bristande kontrollen har lett till att Finans AB Marginalen brutit mot regelverket för kreditgivning och för stora exponeringar. Otillåtet stora krediter har givits till två kunder under lång tid. Dessa två kunder har en tydlig anknytning till varandra. Krediterna till dessa två kunder utgjorde företagets beloppsmässigt största kreditengagemang och uppgick hösten 2008 till 21,5 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 35 procent av bolagets kapitalbas. Bristerna i kredithantering och kreditriskhantering omfattade en begränsad del av verksamheten och är numera åtgärdade. Sedan hösten 2008 är den otillåtet stora exponeringen åtgärdad. Läs beslutet på www.fi.se Fakta Finans AB Marginalen är ett kreditmarknadsbolag med tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. Bolagets balansomslutningen efter första kvartalet 2009 var 2 700 miljoner kronor. Sarah Hegardt Grant Enhetschef Kommunikation Tel 08-787 80 41 Mob 070-267 80 41 Charlotta Carlberg Avdelningschef Tel 08-787 83 71 Mob 076-127 59 02

Prenumerera

Dokument & länkar