Finansiellt starkare banker väl rustade för ökad osäkerhet

De svenska bankerna är marginellt exponerade mot de tillgångar som påverkas mest av höstens marknadsturbulens. De ökade riskerna finns snarare i utlåningen i Baltikum. Det konstaterar FI i rapporten Finanssektorns stabilitet som överlämnas till regeringen idag.

Oron på världens finansiella marknader innebär ökad osäkerhet. Stora förluster ska nu absorberas av banker runt om i världen. I förlängningen kan detta innebära att kreditgivningen till den reala ekonomin bromsas upp och att konjunkturen påverkas negativt.

FI konstaterar att i Sverige är bankerna och pensionsbolagen finansiellt starkare än på många år. För bankernas del har riskerna för förluster ökat för utlåningen i Baltikum. Riskerna för större förluster i bostadsutlåningen har också ökat, men från en låg nivå. Samtidigt har de nya riskkänsliga reglerna för kapitalkrav medfört en bättre kapitalplanering och riskhantering i bankerna.

Pensionsbolagens förmåga att fullgöra sina garanterade åtaganden mot kunderna är god och bolagens motståndskraft mot olika risker har stärkts det senaste året, även efter den senaste tidens marknadsturbulens.

Läs rapporten Finanssektorns stabilitet och följ presskonferensen på www.fi.se.

Helena Östman,
informationschef
Tel 08-787 82 20
Mob 070-398 08 19

Tomas Flodén,
chefsekonom
Tel 08-787 80 64
Mob 073- 964 47 37


Prenumerera

Dokument & länkar