Företag under tillsyn misstänks för insiderbrott

Finansinspektionen (FI) har idag till åklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM) överlämnat ett ärende där ett företag under tillsyn misstänks för insiderbrott.

Företaget har handlat med derivat och misstänks för att ha utnyttjat insiderinformation för egen vinning.

Med hänsyn till åklagarens eventuella beslut om förundersökning kan FI inte lämna mer information.

FI har under året överlämnat 14 ärenden till EBM om misstänkt insiderbrott.


Se statistik på www.fi.se
Fakta

- Finansinspektionen övervakar att marknaden följer marknadsmissbrukslagen. Om det finns anledning att anta att brott mot marknadsmissbrukslagen har begåtts överlämnar FI ärendet till EBM.

- Den som får insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning, köper eller säljer finansiella instrument ska dömas för insiderbrott. Detsamma gäller den som har insiderinformation och som med råd eller på annat sätt medverkar till att någon annan köper eller säljer det finansiella instrumentet som informationen rör.
Lars Malmström,
Enhetschef, Kommunikation
Tel 08-787 80 31
Mob 070-758 35 03

Prenumerera

Dokument & länkar