Qatar Holding har idag ansökt om ägarprövning för OMX

Qatar Holding har idag lämnat in en ansökan om ägarprövning till FI för ägande i OMX.

Prövningen innebär en bedömning av den nya ägarens lämplighet att utöva ett väsentligt inflytande i bolaget. Prövningen ska ta högst 60 dagar. Lagen ger möjlighet till 90 dagars handläggningstid.


Helena Östman,
Informationschef
Tel 08-787 82 20
Mob 070-398 08 19

Prenumerera

Dokument & länkar