Stort intresse för M2M-företag som tar in 12 miljoner kr från investerare

Arkub-koncernen har genomfört en nyemission på 12 miljoner kr. Intresset för emissionen har varit mycket stort och lett till överteckning.

”Vi är mycket nöjda över det intresse investerarna visat för vår verksamhet. Det här är ett kvitto på potentialen i branschen och kvalitén på det vi gör.” säger styrelseordförande Stig Alterbäck.

Arkub-koncernen är verksamt inom M2M- och telematiklösningar vilket i korthet innebär att man utvecklar system och elektronik för inhämtning av information från maskiner och fordon. Branschen är ett kraftigt tillväxtområde och potentialen är mycket stor.

I koncernen finns dotterbolagen Arkubserver och TelliQ. Arkubserver levererar system för belysningsstyrning samt M2M-system för maskintillverkare, så kallade OEM. TelliQ levererar standardprodukter för fordon, såsom elektronisk körjournal, maskinuppföljning och transportledning.

Koncernen är i kraftig tillväxt och beräknas omsätta ca 45 miljoner SEK med god lönsamhet under 2012. Viktiga kunder och samarbetspartners är bl a SAAB, Atlas Copco och ITT.

Den förstärkta kassan kommer att satsas på fortsatt tillväxt inom koncernens tre huvudområden, Automotive, Belysningsstyrning och OEM.

”Vi kommer att stärka upp organisationen genom nyanställningar av drivna säljare och systemutvecklare.” säger VD Reijo Peräläinen

För mer information kontakta:

Stig Alterbäck
Styrelseordförande
Tel: 46 (0)589 89806
stig.alterback@arkub.com


Taggar:

Om oss

Arkubserver levererar högkvalitativa standardiserade telematikplattformar för insamling, bearbetning och presentation av data från maskiner och andra övervakningsbara resurser. I dag är vi ca 30 medarbetare i gruppen, med mycket hög kompetens inom vårt specialistområde, telematik. Vi har ett partnerbaserat tänk både med våra kunder och samarbetspartners och jobbar därför i nära samarbete med ett flertal kunder, leverantörer och partners och kan därmed erbjuda kompletta helhetsåtaganden. Vi har under åren etablerat långsiktiga samarbeten med ett flertal mycket renomerade och framgångsrika internationella företag som Atlas Copco Rock Drills, Atlas Copco Air Power, Nynäs, ITT, BAE Systems, SAAB, Luftfartsverket, KMT, Bombardier mfl. Dessa har starkt bidragit till vår utveckling och att vi kunnat skapa en mycket stabil och effektiv telematikprodukt. Verksamheten är indelad i 4 affärsområden:• Belysningsstyrning• Industrimaskiner• Kylcontainrar• Mobila maskiner och gruvor Arkubservers system har varit i kommersiell drift sen 2002 och är nu inne i sin 4:e generation.

Dokument & länkar