Det händer på Armémuseum 13-19 november

Från blodsot till fiendens fanor! Välkomna


Foto: Fana ur trofésamlingen/Armémuseums arkiv


Lördag 14 november 13:00 Visning

Lördag 14 november 14:00 Barnvisning 6-10 år

Söndag 15 november 13:00 Visning: Från blodsot till desinfektion - fältlivets sjukvård från 1600-tal till 1800-tal

Söndag 15 november 14:00 Barnvisning 6-10 år: Livet i trossen - lägerliv i fält under 1600-talet

Tisdag 17 november 17:00-20:00 Fri entré 18:00 Visning: Fiendens fanor – Hur krigsbyte användes i propagandasyfte under stormaktstiden.
I Armémuseums samling finns tusentals fanor, vunna från Sveriges motståndare på slagfälten. De tillhör idag Arméns trofésamling – en av de största i världen. Merparten är ryska, danska och polska. Varför var fanor så eftertraktat byte? Och varför har de sparats i flera hundra år? Och hur användes de i propagandasyfte under stormaktstiden?

___________________________________________________________

Emelie Deinoff, marknadskommunikatör: emelie.deinoff@armemuseum.se, 08–519 563 12
Olle Burman, grafisk formgivare: olle.burman@armemuseum.se, 08–519 563 85

Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-tal till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. 

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör även ett arkiv och bibliotek. Museet ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Ett spännande museum mitt i Stockholm. Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Prenumerera

Media

Media