Det händer på Armémuseum 20-26 november


Foto: Armémuseums arkiv

Lördagen 21 november 13:00 Visning för synsvaga: Krig och fred 1500-1900
Stormaktstid, Frihetstid, den industriella revolutionen. Armémuseums utställningar rymmer inte bara dramatik för synen. I den här visningen anpassad för synsvaga får du känna på vapen, kläder och utrustning samt lyssna till skillingtryck och andra sånger. Fullseende besökare kan naturligtvis också delta!

Lördagen 21 november 14:00 Barnvisning 6-10 år: Bland kartor och krut
Se hur freden ändrade kartorna flera gånger under 1600-talet.

Söndagar 22 november 13:00 Visning: Makten och ärligheten - visning av museets nya basutställning.
Varför hamnar vissa saker på museum och vissa inte?

Söndag 22 november 14:00 Barnvisning 6-10 år: När Sverige var som störst

Tisdag 24 november Fri entré 18:00 Visning: Beväpnade kvinnor
I folkliga uppror har kvinnor ofta haft en mer framträdande roll än i traditionella arméer. Följ med på en visning om krigare på barrikader och i folkmilis – från röda gardets kvinnoavdelningar till beväpnade kvinnor i spanska inbördeskriget.

___________________________________________________________

Emelie Deinoff, marknadskommunikatör: emelie.deinoff@armemuseum.se, 08–519 563 12
Olle Burman, grafisk formgivare: olle.burman@armemuseum.se, 08–519 563 85

Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-tal till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. 

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör även ett arkiv och bibliotek. Museet ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Ett spännande museum mitt i Stockholm. Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Prenumerera

Media

Media