Fängslad och försvunnen sedan 17 januari 1945 – Raoul Wallenberg

På söndag visar Armémuseum en specialvisning om Raoul Walleberg och har  bjudit in Raoul Wallebergpristagarna 2015, Hédi Fried och Emerich Roth att tala. De driver en livslång kamp för ökad tolerans genom att dela sin historia med unga människor i hela Sverige.

Raoul Wallenberg-priset delas årligen ut av Raoul Wallenberg Academy och tilldelas en i Sverige verksam person som arbetar i Raoul Wallenbergs anda genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar, vilka berör främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde.

Fyra av de fem ungdomarna som prisades av Raoul Wallenberg Academy under 2015 och mottog priset Ungt Kurage kommer också att närvara.

Söndag 17 januari
13:00 Visning: Raoul Wallenberg och hans arbete i Budapest
14.30 Samtal: Hur överlever man att överleva Förintelsen?
Möt 2015 års Raoul Wallenbergpristagare Hédi Fried och Emerich Roth som överlevde Förintelsen.

Ingår i entréavgiften

Tips! Kl 16.30 så tänds en minneseld på Raoul Wallebergs torg. Öppet för alla.

___________________________________________________________

Emelie Deinoff, marknadskommunikatör: emelie.deinoff@armemuseum.se, 08–519 563 12
Olle Burman, grafisk formgivare: olle.burman@armemuseum.se, 08–519 563 85

Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-tal till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. 

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör även ett arkiv och bibliotek. Museet ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Ett spännande museum mitt i Stockholm. Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia