Händer på Armémuseum 10–16 oktober

Föredrag om fyra ödesmättade dagar 1941 då Sveriges neutralitet sattes på prov. Dessutom spännande visningar om allt från krigsbyten och Karl XII till första världskrigets pressbilder.

Utställning: Långt ifrån fredligt
Extra! Extra! Tillfällig fotoutställning med samtida tidningsbilder från första världskrigets pressrapportering.

Lördag 11 oktober 13.00 Visning: Troféer och krigsbyten
Följ med på en visning bland fanor, vapen och vackra ting i Armémuseums samlingar. Ingår i entréavgiften, ingen förbokning behövs.

Lördag 11 oktober 14.00 Barnvisning: Mellan plog och pik
Spännande visning om bönder och soldater i krig och fred! Passar 6–10 år. Fri entré till och med 19 år, ingen förbokning behövs.

Söndag 12 oktober 13.00 Visning: Karl XII och hans Karoliner
Följ med på en visning om det tidiga 1700-talet, då en ung svensk kung och den karolinska armén sattes på hårda prov. Ingår i entréavgiften, ingen förbokning behövs.

Tisdag 14 oktober 17.00–20.00 Fri entré till hela museet
Ta chansen att upptäcka något nytt i Armémuseums utställningar.

Tisdag 14 oktober 17.30 Visning: Krigen och Sverige
Beredskap, ransonering och neutralitet. Följ med på en visning om Sverige under 1900-talets första hälft. Fri entré, ingen förbokning behövs.

Tisdag 14 oktober 18.30 Föredrag: Midsommarkrisen 1941
När Hitler anföll Sovjet 1941 tvingades även Sverige att gå med på en rad tyska krav. Men var det verkligen så? Nervkittlande föredrag om fyra ödesmättade dagar, Sveriges avsteg från neutraliteten och de beslut som alltjämt ifrågasätts. I samarbete med Medströms Bokförlag. Fri entré, platsbokning via biljett@armemuseum.se.

Torsdag 16 oktober 13.00 Visning: Långt ifrån fredligt
När första världskriget härjade i Europa, hur skildrades det i pressen? Följ med på en visning i den tillfälliga fotoutställningen. Ingår i entréavgiften, ingen förbokning behövs.

Karl XII till häst av Johann Heinrich Wedekind, 1771. Foto: Armémuseum

Maja Hageby, marknadskommunikatör: maja.hageby@armemuseum.se, 08–519 563 88
Olle Burman, grafisk formgivare: olle.burman@armemuseum.se, 08–519 563 85
Titti Matsson, marknadsassistent: titti.matsson@armemuseum.se, 08–519 563 68

Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-tal till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen.

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek. Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Ett spännande museum mitt i Stockholm. Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Prenumerera

Media

Media