Knitting Peace-utställningen - Går det att sticka fred?

Går det att sticka fred? Kan själva strävan göra skillnad? Dessa frågor ställer Armémuseum och Cirkus Cirkör i en utställning som öppnar på Armémuseum 1 december 2015.


Foto: Crystal Gregory

Armémuseum berör krig och fred i sina utställningar. Samma tema finns i Cirkus Cirkörs föreställning Knitting Peace.

Båda parter vill beröra och lyfta frågor som angår oss alla – men med helt olika metoder. Cirkus Cirkör berättar och förmedlar känslor med nycirkusens kraft. Armémuseum genom att tydligt presentera fakta och årtal som forskats fram ur olika källor. 

-          Armémuseum vill med samarbetet visa en utställning som innehåller museets vanliga tema, men i en poetisk form som lämnar utrymme till fantasi och känsla, säger Eva-Sofi Ernstell, museichef Armémuseum

-          För drygt 4 år sedan påbörjade Tilde Björfors, Cirkus Cirkörs konstnärliga ledare och regissör för Knitting Peace den process som visas här. I garnet möttes vi: Ett cirkuskompani med visionen att förändra världen med nycirkus, stickaktivister och hundratals stickare världen över, säger Fanny Senocq, curator och konstnärlig projektledare Cirkus Cirkör

Stickupprop!
Knitting Peace föreställning har spelats 300 gånger i 10 länder. Flera stickupprop gjordes och omvärlden ombads sticka något i vitt garn och skicka in tillsammans med svar på frågorna: Varför stickar du? Går det att sticka fred? Vad strävar du efter? Tusentals stickade alster och kloka tankar har kommit in från världens alla hörn. De har inspirerat föreställningen och utställningen.

I utställningen visas dessa alster tillsammans med delar av Armémuseums egna stickade verk i ett cirkuspedagogiskt, historiskt och politiskt sammanhang. En fredsmanifestation i en världspolitiskt mycket orolig tid.

Vernissage den 1 dec är öppet för alla, invigning 17.00. Flera gånger under utställningens period kommer det finnas möjlighet att prova på nycirkus. Se www.armemuseum.se

Utställningen kan ses på Armémuseum 1 dec 2015-3 april 2016

___________________________________________________________

Emelie Deinoff, marknadskommunikatör: emelie.deinoff@armemuseum.se, 08–519 563 12
Olle Burman, grafisk formgivare: olle.burman@armemuseum.se, 08–519 563 85

Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-tal till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. 

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör även ett arkiv och bibliotek. Museet ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Ett spännande museum mitt i Stockholm. Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Prenumerera

Media

Media