Makedonien och första världskriget - ny utställning

En utställning om Makedonien och dess roll i Balkankrigen och första världskriget. Öppnar den 25 november 2015.

Dagens Makedonien var under första världskriget skådeplats för hårda strider mellan Centralmakterna och Ententen. Landet var ockuperat av tyska, österrikisk-ungerska och bulgariska trupper, men ententens trupper gick till motangrepp från Thessaloniki. Utställningen visar ett fyrtiotal bilder som skildrar krigsförloppet. Den är producerad av Makedoniens nationalarkiv.

Utställningen är öppen mellan 26 november 2015 - 19 februari 2016

Utställningsserie om första världskriget
På museer världen över visas minnesutställningar om första världskriget eftersom det är 100 år sedan det bröt ut. På Armémuseum visas en serie utställningar mellan 2014 och 2018, det vill säga fyra år – en lika lång period som världskriget pågick. Med jämna mellanrum byts avsändare och både texter och bilder kommer framförallt från länder som deltog i kriget. Efter hela serien planeras en konferens. Syftet är att undersöka om perspektiven är olika eller om alla för fram en liknande berättelse, på 100 års avstånd från kriget.

___________________________________________________________

Emelie Deinoff, marknadskommunikatör: emelie.deinoff@armemuseum.se, 08–519 563 12
Olle Burman, grafisk formgivare: olle.burman@armemuseum.se, 08–519 563 85

Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-tal till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. 

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör även ett arkiv och bibliotek. Museet ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Ett spännande museum mitt i Stockholm. Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Prenumerera

Media

Media