Mördande reklam med Professor Kim Salomon

Att övertyga människor om en politisk åsikt eller öka försäljningen av läsk. Reklam fungerar på samma sätt oavsett vad som skall säljas! Föredraget hålls på Armémuseum 1 december 2015.

Foto: beskuret porträtt från en Sovjetisk tidning

Att övertyga människor om en politisk åsikt eller öka försäljningen av läsk. Reklam fungerar på samma sätt oavsett vad som skall säljas! Med politiska ritualer, paroller och symboler mobiliserar totalitära stater anhängare. Professorn Kim Salomon berättar om hur diktatorers marknadsföring av sig själva är jämförbart med ett klassiskt varumärkesbyggande.

Mördande reklam, föredrag på Armémuseum 1 dec 18:00. Det är gratis och går att boka via 08-519 563 01 eller biljett@armemuseum.se

___________________________________________________________

Emelie Deinoff, marknadskommunikatör: emelie.deinoff@armemuseum.se, 08–519 563 12
Olle Burman, grafisk formgivare: olle.burman@armemuseum.se, 08–519 563 85

Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-tal till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. 

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör även ett arkiv och bibliotek. Museet ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Ett spännande museum mitt i Stockholm. Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Prenumerera

Media

Media