Väckelserörelsen under värnplikten = goda medborgare?

I samband med Armémuseums utställning ”Lumpen” kommer fil. dr Elin Malmer, historievetare och lärare från Stockholms universitet, att berätta om då väckelserörelsen spreds till de militära förläggningarna med mål att fostra de värnpliktiga till gudfruktiga medborgare.


Örebros kristliga militärförening 1914. Källa: Svenska soldatförbundet

Tisdag 5 Maj 18.00 Fri entré
Genom värnplikten skulle unga män inte bara vapenövas utan också formas till goda medborgare. En av grupperingarna som närmade sig nationens skola var predikanter ur den växande väckelserörelsen. En allians av omvända officerare och civila predikanter skapade ett landsomfattande system av soldathem vid de militära förläggningarna. Det var en sorts fritidshem präglade av konservativa familjevärden, där särskilda soldatmissionärer skulle fostra de värnpliktiga.

Svenska soldathemsförbundet bjuder på macka och kaffe. Boka via 08-519 563 01 eller biljett@armemuseum.se

___________________________________________________________

Maja Hageby, marknadskommunikatör: maja.hageby@armemuseum.se, 08–519 563 88
Emelie Deinoff, marknadskommunikatöremelie.deinoff@armemuseum.se, 08–519 563 12
Olle Burman, grafisk formgivare: olle.burman@armemuseum.se, 08–519 563 85

Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-tal till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen.

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek. Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Ett spännande museum mitt i Stockholm. Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Prenumerera

Media

Media