Marknadsmeddelande 179/15 – Information om företrädesemission i AroCell AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (AROC) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 11 november 2015. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 12 november 2015.

Avstämningsdagen är den 13 november 2015.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier till priset 10,00 SEK. (2:9 á 10,00 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 18 november 2015 till och med den 30 november 2015.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 18 november 2015 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 18 november 2015 till och med den 2 december 2015.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: AROC TR
ISIN-kod: SE0007730361
Orderboks-ID: 115378
Första handelsdag: Den 18 november 2015
Sista handelsdag: Den 30 november 2015
Market Segment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/no: Other Equities/227

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: AROC BTA
ISIN-kod: SE0007730379
Orderboks-ID: 115379

Handelsperiod: Den 18 november 2015 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 9 November 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

AroCell utvecklar och kommersialiserar nya innovativa markörer för bestämning av celltillväxt och apoptos, som kommer att vara kliniskt värdefulla vid prognos, övervakning och uppföljning av cancerpatienter.