Sista dag för handel med BTA

Under december 2015 genomförde AroCell AB (publ) en företrädesemission. Sista dag för handel med BTA (betalad tecknad aktie) kommer att äga rum den 12 januari 2016 och stoppdagen är den 14 januari 2016. BTA kommer att omvandlas till aktier den 18 januari 2016.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 2 867 450,60 kronor fördelat på 28 674 506 aktier.

Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen. Bolaget har även anlitat Corpura AB som rådgivare. Legal rådgivare till bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB.

För ytterligare information:

Jan Stålemark, vd
AroCell AB (publ)
Tel: 0706-926 206
info@arocell.com
www.arocell.com

Kort om AroCell

AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade blodtester som bidrar till säkrare prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells nya teknologi är baserad på en patenterad metod som mäter TK1 protein, vilket i sin tur ger värdefull information angående hastigheten på celldelning och celldöd (cell turnover) hos patienten. En tumör har hög cell turnover och proteinet TK1 kan identifieras i blod med ett enkelt laboratorietest, TK 210 ELISA. Testet ger värdefull klinisk information för prognos och optimering av behandlingsstrategi. Vidare kan testet användas för att övervaka återkomsten av sjukdom. AroCell (AROC) är listat på AktieTorget och har cirka 2 300 aktieägare. För mer information se www.arocell.com.

Om oss

AroCell utvecklar och kommersialiserar nya innovativa markörer för bestämning av celltillväxt och apoptos, som kommer att vara kliniskt värdefulla vid prognos, övervakning och uppföljning av cancerpatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar