Tidigarelägger delårsrapport tre

Styrelsen i AroCell AB (publ) har beslutat att tidigarelägga delårsrapport tre till den 10 november 2015 (tidigare 17 november 2015) med anledning av planerad företrädesemission.

För ytterligare information:

Jan Stålemark, VD

AroCell AB (publ)

Tel: 0706-696206

info@arocell.com

www.arocell.com

Kort om AroCell

AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade blodtester som bidrar till säkrare prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells nya teknologi är baserad på en patenterad metod som mäter TK1 protein, vilket i sin tur ger värdefull information angående hastigheten på celldelning och celldöd (cell turnover) hos patienten. En tumör har hög cell turnover och proteinet TK1 kan identifieras i blod med ett enkelt laboratorietest, TK 210 ELISA. Testet ger värdefull klinisk information för prognos och optimering av behandlingsstrategi. Vidare kan testet användas för att övervaka återkomsten av sjukdom. För mer information se www.arocell.com. AroCell är listat på AktieTorget och har cirka 2 300 aktieägare.

Om oss

AroCell utvecklar och kommersialiserar nya innovativa markörer för bestämning av celltillväxt och apoptos, som kommer att vara kliniskt värdefulla vid prognos, övervakning och uppföljning av cancerpatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar